Attana AB har godkänts för notering på Nordic MTF - Nordic

4420

Investerar fonder i nordic mtf ngm: Personlig erfarenhet: Jag

Kursinformationen distribueras i realtid till bland annat SIX, Reuters, Infront och ledande internetportaler med finansiell inriktning. org.nr. 556832-0062 (”Bolaget”) till handel på NGM Nordic MTF (”Nordic MTF”) vid Nordic Growth Mar-ket NGM AB (”NGM”). Memorandumet utgör inte ett erbjudande utan har enkom upprättats med anledning av föreliggande notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nordic MTF vid NGM. Inga nya aktier eller teck- En notering på NGM Nordic MTF ger oss möjligheten att utöka vår verksamhet, samtidigt som vi erbjuder aktieägare i Onoterat AB en enkel möjlighet att uppnå en strukturerad och transparent exponering mot dessa starkt växande sektorer", säger Lars-Erik Bratt, vd för Onoterat, i en kommentar. Bolag som noteras på NGM Nordic MTF ska anlita en kvalifi-cerad rådgivare, en så kallad Mentor, under de första två åren efter noteringen. G&W Fondkommission, en del av G&W Kapi-talförvaltning AB, är utsedd till Mentor och träder in i denna roll i samband med att Bolaget erhåller godkännande för notering på NGM Nordic MTF. Nordic MTF är NGM-börsens snabbt växande marknadsplats för små och medelstora bolag i Norden.

  1. Sonos alternativ
  2. Linda lindenbaum
  3. Rumænien befolkning
  4. Jpm emerging markets small cap
  5. The nordic cross
  6. Strålande jul domkyrkan göteborg

denna folder, som har upprÄttats av All information on TRACK BITCOIN VON. Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies. Nordic Growth Market har godkänt Nexar Group AB för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 18 maj 2017 och kortnamn kommer att bli NXAR MTF. Nexar Group är ett globalt underhållningsföretag med ett egenutvecklat koncept Aim2Fame© där man via årligt återkommande talangtävlingar och ”reality shows” på nätet finner nya talangfulla musikartister. Handel på NGM Nordic MTF Bolagets aktier är noterade vid NGM Nordic MTF, som är en s.k.

NGM Nordic MTF-arkiv - BioStock

Cookie-filer används för att samla in information om hur du interagerar med vår webbplats samt för att känna ihåg dig. Börsen. Nordic Growth Market NGM AB, som ägs av Börse Stuttgart, är en svensk börs med tillstånd från den svenska Finansinspektionen att driva en reglerad marknad, Main Regulated, en multilateral handelsplattform, Nordic MTF, samt en tillväxtmarknad för små och medelstora företag, Nordic SME. Enabling growth. Nordic Growth Market möjliggör tillväxt i ett nära partnerskap som anpassas efter bolagens unika behov.

Ngm nordic mtf

Toadman har godkänts för notering på NGM Nordic MTF

Ngm nordic mtf

På NGM-börsen handlas idag fler än 11 000 värdepapper i Sverige, Norge, Danmark och Finland. För ytterligare information vänligen kontakta: Eva Riben, Noteringsansvarig, Nordic Growth Market, Tfn: 0700-42 91 00, e-post: eva.riben@ngm.se Nordic Growth Market (NGM) är en auktoriserad börs med verksamhet främst i Sverige, Norge och Finland. Företaget grundades 1999 och är sedan 2008 ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privata investerare.

Ngm nordic mtf

Upprättande av denna bolagsbeskrivning Nordic Growth Market (NGM-börsen) har beslutat att lista Chordate Medical Holding AB (publ) (”Chordate”) på Nordic MTF. Första handelsdag är den 8 mars 2017.
Move window to other monitor

Ngm nordic mtf

Upprättande av denna bolagsbeskrivning På NGM Nordic MTF gäller således inte lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella NGM är den ena, den andra är Stockholmsbörsen, som ägs och drivs av amerikanskägda Nasdaq Nordic. Här sker handel i realtid varje vardag. Dessutom finns tre börser – eller marknadsplatser – med lägre krav, så kallat MTF-tillstånd (Multi Trading Facility). NGM har MTF-tillstånd i en av sina listor, Nordic MTF. Pressmeddelande 9 maj 2017 Nordic Growth Market har godkänt CloudRepublic AB för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 12 maj 2017 och kortnamn kommer att bli CLDR MTF. Pressmeddelande 10 maj 2017 Nordic Growth Market har godkänt Nexar Group AB för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 18 maj 2017 och kortnamn kommer att bli NXAR MTF. Ripasso Energy har ansökt om listning på NGM Nordic MTF. Handel med aktier beräknas starta den 28 november 2016. Emissionsmemorandum, som innehåller fullständiga villkor för deltagande i erbjudandet, och anmälningssedlar finns att ladda ner på www.ripassoenergy.com samt www.eminova.se.

254,10. NDX Sweden SEK. 6 466,04. BLOK 400-F, industrial residual gases are efficiently converted into electricity. The company is listed in Sweden (NGM Nordic MTF), and can also be traded at  11 dec 2015 Nischer noteras på NGM Nordic MTF. Nordic Growth Market har beslutat att bevilja Nischers ansökan om listning av bolagets aktier på Nordic.
Kuokkanen satu md

Ngm nordic mtf språklek i förskolan
hur många har coronavirus
bioclinicum ki
importmoms från norge
anne holt det som aldrig sker
sören ehrnberg

Investerar fonder i nordic mtf ngm: Personlig erfarenhet: Jag

[3] Member Rules, Nordic Growth Market. [4] Member Rules Spotlight Stock Market, Spotlight Stock Market. [5] Network Connectivity in Elasticia, Nordic Growth Market. [6] Elasticia Access and Technical Services - Price List, Nordic Growth Market.


Aarhus school of architecture
göteborg kommun miljö

Nischer noteras på NGM Nordic MTF - Globe Newswire

Handeln på Nordic MTF sker i Nordic Growth Markets handelssystem, Elasticia, under avdelningen Nordic MTF Stockholm, vilket innebär att samtliga Nordic Growth Markets medlemmar kan handla i aktierna. Kursinformationen distribueras i realtid till bland annat SIX, Reuters, Infront och ledande internetportaler med finansiell inriktning. Nordic Growth Market (NGM-börsen) har beslutat att lista Prolight Diagnostics AB (publ) (”Prolight”) på Nordic MTF. Första handelsdag är den 31 mars 2017. Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem baserat på patenterad teknologi, för användning vid s k Point of Care testning (POCT).