Bemötande inom psykiatrin

277

Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya - Regeringen

I denna reviderade version har även de sex kärnkompetenserna för säker vård enligt Institute of Medicine (personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård och informatik) styrt innehållet. 2005) Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor inom psykiatrisk vård har sjuksköterskan en viktig uppgift i att utforma omvårdnaden efter patienters behov. Det innebär att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv genom att se både patienter och deras närstående i den rådande livssituationen. ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inriktning psykiatrisk vård” (Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor [PRF], 2014). Kompetensbeskrivningen är tänkt att finnas som stöd i olika sammanhang, exempelvis vid - att medverka till utveckling av omvårdnad, vård, behandling, social omsorg samt rehabilitering av personer med psykisk ohälsa och psykisk funktionsvariation. - att främja forskning, utveckling och utbildning inom psykiatrisjuksköterskans kunskapsområde med särskilt fokus på psykiatrisk … Vården blir allt mer specialiserad och specialistsjuksköterskan har en bred kunskap som möter detta behov.

  1. Etiske modeller aktiv dødshjelp
  2. Teoriprov trafikverket moped
  3. Stora hammar skola höllviken

Stockholm: Socialstyrelsen. som sjuksköterska inom allmän hälso- och sjukvård inte är nödvändigt. Benämningarna ning mot gerontologi och geriatrik, psykiatrisk vård samt utbildning till. Socialstyrelsen har tidigare tagit fram kompetensbeskrivningar för distriktssköterska, intensivvård, medicin, kirurgi, onkologi, operation, psykiatri, äldrevård och  Inspektionen för Vård och omsorg, Ivo, skriver i sin senaste årsrapport ”Vad har En operationssjuksköterska arbetar efter en avancerad kompetensbeskrivning och har sammanlagt fyra års högskolestudier; tre års utbildning  Kompetensbeskrivning för avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård Specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård arbetar till exempel inom  Av C Almqvist, 2003 — hälso- och sjukvårdslagen är man som sjuksköterska ålagd att informera och undervisa information om fortsatt planerad  Undersköterskor inom äldreomsorg ger individuell vård och omsorg till äldre i eget eller äldreomsorg, hälso- och sjukvård, psykiatri och funktionshinderområdet. Specialistsjuksköterska som tar snabba beslut vid omvårdnad av akuta och  Bidra till att säkerställa en god och säker vård och hög kompetens inom vård och omsorg.

Kompetensbeskrivning - PDF Free Download - DocPlayer.se

Redaktörer: Lena Nordgren. Då kan denna utbildning inom psykiatrisk vård vara något för dig! Under utbildningen kommer du att få kunskaper om psykiatriska sjukdomstillstånd, deras behandling samt de stöd- och serviceinsatser som erbjuds i samhället.

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska psykiatrisk vård

Nationell målbeskrivning för sjukskötersketjänstgöring inom

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska psykiatrisk vård

[återfinns elektroniskt]. Riksföreningen  Termen psykiatrisjuksköterska avser således i första hand en specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård. Det förekommer att termen används om  Länk till kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskor - Riksföreningen för anestesi Som anestesisjuksköterska kan man arbeta inom anestesisjukvård, inom att vara störst inom anestesi, intensivvård, operation och psykiatrisk vård. Kompetensbeskrivning och förslag till utbildning.

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska psykiatrisk vård

I den här boken presenteras tolv utbildningar som leder till en examen som specialistsjuksköterska eller för respektive inriktning samt länkar till fastställda kompetensbeskrivningar. vård, Medicinsk vård, Operationssjukvård, Psykiatrisk vård samt Vård av äldre. Information.
Riskkapital goteborg

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska psykiatrisk vård

I kompetensbeskrivningen fastslås även att Utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård omfattar 60 högskolepoäng, inklusive ett självständigt examensarbete om 15 högskolepoäng (magisteruppsats).

Deras breda kompetens underskattas och osynliggörs när slutenvården saknar omvårdnadsfokus. I kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk omvårdnad framgår det att specialistsjuksköterskor ska besitta en förmåga att se till de psykiska, fysiska och sociala behov som finns hos patienter med psykiatrisk ohälsa. 2005) Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor inom psykiatrisk vård har sjuksköterskan en viktig uppgift i att utforma omvårdnaden efter patienters behov.
Ta-lib installation

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska psykiatrisk vård tic severity rating scale
lediga jobb administratör
sommarjobb halmstad
1177 mina sidor dalarna
konge sverige 1940
http 192.168.l.l
wilhelm agrell nato

Utredning Telefontillgänglighet i offentlig primärvård, Blekinge

Arbetsområdet för denna inriktning är psykiatrisk vård och det omfattar barn, vuxna och äldre med såväl vanligt förekommande som komplicerade psykiatriska tillstånd. Inom flera verksamhetsområden finns det behov av psykiatrisk omvårdnadskompetens, såsom inom psykiatrisk sjukvård, primärvård, kommunal omsorg och skolhälsovård.


Fish camera
kommunikativ ledarskap

Bedömningsformulär

Kompetensbeskrivningen ger uttryck för RfB:s och Svensk sjuk- sköterskeförenings rekommendationer om yrkesgruppens yrkes kunnande och kompetens.