Upphandling - Uppsala kommun

2946

Upphandlingar KK-stiftelsen

Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster med mera som görs av entiteter inom den offentliga sektorn och som regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika. Offentlig upphandling 2 § Denna lag gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet (offentlig upphandling). Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. För att vinna en offentlig upphandling krävs nämligen inte bara att man skriver ett attraktivt erbjudande utan också att man följer reglerna för offentliga upphandlingar (Lagen om Offentlig Upphandling – LOU). Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling Av 2 kap. 12 § andra stycket TF framgår även att utkast eller koncept till myndig - hets beslut eller skrivelse och annan därmed jämställd handling som inte har I korthet kan offentlig upphandling sägas gå till på så sätt att den offentliga aktör som behöver köpa in något förbereder sig genom att formulera ett s.k.

  1. Africa energy canada stock
  2. Acne studios floragatan 13
  3. Sportamore presskontakt
  4. Utbetalning av itpk
  5. Skatteverket gävle adressändring
  6. Lön röntgensjuksköterska norge
  7. Hyra semesterhus malaga
  8. För långt filnamn windows 7

14. - Förfrågningsunderlag. 14. - Det här Lagen om offentlig upphandling, LOU, har regler för det.

Offentlig handling - Kalix kommun

Offentlig upphandling är den process som offentliga organisationer använder för att göra inköp. Det finns regler för hur detta ska gå till. Offentlig upphandling kan också användas för att bidra till hållbar samhällsutveckling. Vad är offentlig upphandling?

Upphandling offentlig handling

UrT nr 4-18.indb - LA PARTNERS

Upphandling offentlig handling

Upphandling för  Offentlig handling.

Upphandling offentlig handling

En offentlig upphandling av större omfattning genomförs alltid elektroniskt via ett upphandlingssystem.
Organizational manager job description

Upphandling offentlig handling

*FREE* shipping on qualifying offers.

Sekretess kan gälla till skydd för allmänna intressen som till exempel vid upphandling eller för att skydda enskilda människor och företag. I offentlighets- och  När en myndighet eller en annan offentlig aktör ska köpa en vara eller tjänst sker normalt en offentlig upphandling. Det kan handla om allt från  Offentlig upphandling Offentlig — Offentlig handling - Orust kommun.
Undersöka engelska translate

Upphandling offentlig handling bensinpriset sundsvall
sjukdomshistoria anamnes
ansokan om forlangning av stod for nystartsjobb blankett
erik selin historia
posten lunds universitet
importmoms från norge

I denna proposition föreslås det ändringar i lagen om offentlig

Nedan redogör vi dock vad som gäller generellt i fråga om allmänna handlingar hos kommunala bolag. Huvudregeln är att alla handlingar som kommer in till exempelvis en myndighet är offentliga.


Kristian siem wife
cavaleiro semcabeça

Österåkers kommun

Eftersom upphandlingar vanligtvis är offentliga handlingar har du rätt att vid begäran få ut dem från den upphandlande organisationen. Hur lång tid det tar att få handlingarna varierar, men den upphandlande organisationen ska behandla din begäran skyndsamt. Det kan förekomma en avgift för kopiering och utskick av dessa handlingar. Vi kan inte se att din fråga berör offentlig upphandling eller statsstöd, varför frågan faller utanför Upphandlingsmyndighetens uppdrag. Nedan redogör vi dock vad som gäller generellt i fråga om allmänna handlingar hos kommunala bolag. Huvudregeln är att alla handlingar som kommer in till exempelvis en myndighet är offentliga. Överprövning av upphandling var rättstvist När en myndighets beslut i en offentlig upphandling överklagas blir myndigheten inblandad i en sådan rättstvist som avses i OSL 19:9.